MEIST

KARAPUZ – läbi mängu targemaks!

Meie eesmärk on mitte ainult pakkuda tavapärast lastehoiuteenust, vaid õpetada lapsi, kuidas igapäevatoimetustega ise hakkama saada. Püüame lastele läbi mängu õpetada lauakombeid, liiklust, riietumist, pesemist ja ka vanemate abistamist.

Kõikides vanustes lastega viiakse läbi järgmised õppetegevuseid:
– emakeel
– matemaatika
– muusika
– kunst
– liikumine

Vene-eesti rühm (segatud).

Kodukord

Meie lastehoius on omad reeglid, millest juhindumine aitab Teil ja Teie lapsel tunda end meie juures kindlalt ja turvaliselt.

Lastehoiu lahtioleku aeg on 8.00 – 18.00. Juhul, kui tekib    probleeme lapsele õigeks  ajaks järgi tulemisega, palume  sellest  kindlasti informeerida enne kella 18.00.

Palume teatada lapse puudumisest, kas eelnevatel päevadel  või  hiljemalt puudumise  algusele eelneval päeval. Juhul kui  laps on  haigestunud viirusnakkusesse, palume sellest  kindlasti  informeerida lastehoidu.

Lapse võtame vastu vahetult vanemalt ja anname üle  vahetult  vanemale (või selleks  volitatud isikule, eelneva teatamise korral).  Kui tulete lapsele järgi, siis palun ärge  lahkuge meie teadmata.
 

Haige lapse hoiukoht on kodu.