KOHATAOTLUS

Sõnumi sisu:

  *Lapsevanema ees- ja perekonnanimi

  *Lapse ees- ja perekonnanimi

  *Lapse Isikukood

  *Kodune aadress

  *Telefon

  *Soovitud pakett

  *Alates (kuupäev)

  Kuni (kuupäev)

  Lisainfo

  * - väli on vajalik

  Leave a Comment

  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.